KP_objave3

Tema broja – Smeće – Manifest

Uredništvo časopisa Kontrapost – Radovi studenata Odsjeka za povijest umjetnosti kao temu ovogodišnjeg broja odabralo je Smeće.  Odabirom ovakve teme želimo naglasiti važnost povijesti umjetnosti kao humanističke znanosti čija je uloga osim istraživačko-faktografske i valorizacijska. Ujedno želimo i preispitati važnost  valorizacije u vremenu u kojemu nikome više ne treba dopuštenje da svoj rad podijeli sa svijetom.

Continue reading “Tema broja – Smeće – Manifest”

IMG_6964

Materijali s predavanja “di͞g͡italna_͘ma͡t̴e̡rijal̶n͞o͏st̢”

Za daljnje praktično istraživanje područja temata “Digitalne umjetničke prakse” dvanaestog broja Kontraposta, donosimo vam materijale korištene i spomenute u predavanju “di͞g͡italna_͘ma͡t̴e̡rijal̶n͞o͏st̢” koje su 30. svibnja 2017. na Filozofskom fakultetu održali Dina Karadžić i Vedran Gligo iz umjetničke organizacije “Format ©”. Continue reading “Materijali s predavanja “di͞g͡italna_͘ma͡t̴e̡rijal̶n͞o͏st̢””

umjetnici-2_Easy-Resize.com

Otvoren poziv za umjetničke radove: Digitalne umjetničke prakse

Uredništvo časopisa Kontrapost Kluba studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane studentice i studente na slanje reprodukcija autorskih umjetničkih radova za objavu u sljedećem, dvanaestom broju.

Radovi mogu biti izvedeni u svim tehnikama i medijima, a tema natječaja su „Digitalne umjetničke prakse“. Reprodukcije radova je potrebno poslati na e-mail Kontraposta do 1. rujna 2017. godine, kada je rok za prijavu umjetničkih radova.

Pravo prijave radova imaju osobe koje su u akademskoj godini 2016./2017. u studentskom statusu, bilo na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini.

Continue reading “Otvoren poziv za umjetničke radove: Digitalne umjetničke prakse”

Dina cover

di͞g͡italna_͘ma͡t̴e̡rijal̶n͞o͏st̢

Pozivamo vas na drugo od dva predavanja u sklopu otvorenog poziva za studentske radove za dvanaesti broj Kontraposta, časopisa studenata povijesti umjetnosti, koje će u osnovnim crtama obraditi praksu digitalne umjetnosti.

Predavanje na temu „di͞g͡italna_͘ma͡t̴e̡rijal̶n͞o͏st̢“ održat će Dina Karadžić i Vedran Gligo iz umjetničke organizacije “Format C” u utorak 30. svibnja 2017. u 20.00 h u prostoriji D-6 Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Continue reading “di͞g͡italna_͘ma͡t̴e̡rijal̶n͞o͏st̢”

d7c74491-de01-4c0e-a7ec-7cc135ff1176

Materijali s predavanja “Teorijski uvod u digitalne umjetničke prakse”

Za daljnje teorijsko istraživanje područja temata “Digitalne umetničke prakse”, donosimo vam prezentaciju “Teorijski uvod u digitalne umjetničke prakse” koju je Dario Vuger održao 11. svibnja na Filozofskom fakultetu u sklopu predstavljanja temata 12. broja Kontraposta, na kraju koje se nalazi predloženi popis literature. Također, na poveznici možete pronaći Darijev članak “Vaporwave, spektakl i umjetnost: Digitalni krajolici Mreže objavljen u časopisu Kontura #134/135Continue reading “Materijali s predavanja “Teorijski uvod u digitalne umjetničke prakse””

1

Teorijski uvod u digitalne umjetničke prakse

Pozivamo vas na dva predavanja koja će u osnovnim crtama obraditi teoriju i praksu digitalne umjetnosti u sklopu otvorenog poziva za radove studenata za dvanaesti broj Kontraposta, časopisa studenata povijesti umjetnosti.

Prvo predavanje na temu „Teorijski uvod u digitalne umjetničke prakse“ održat će Dario Vuger, doktorand na Odsjeku za filozofiju, student povijesti umjetnosti i član uredništva časopisa Kontrapost, 11. svibnja 2017. u 19.30 h u prostoriji D-3 Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Continue reading “Teorijski uvod u digitalne umjetničke prakse”