Pozivi za radove

Produljeni rokovi

❗️PRODULJEN ROK ZA PRIJAVU RADOVA ❗️

Dragi i drage,
zbog velikog interesa i sveopćeg kaosa ispita koji vas remeti da nam tipkate, odlučili smo produžiti rok za slanje vaših koncepata. 🤯🧞‍♂️
Za pisane radove je dovoljan jednostavan opis teme do jedne kartice. Likovne radove možete slati dovršene ili objašnjene na sličan način kao pisani rad ako je ideja još u povojima. 👼
Veselimo se novim prijavama. Zahvaljujemo svima koji su svoje koncepte poslali. Prekrasni ste.

KONTAKT

Mail:  kontrapost.pum@gmail.com
Facebook: Kontrapost
Instagram: kontrapost.casopis

Uredništvo:
Buga Kranželić
Maja Poznić
Sara Milić
Hana Modrić

 

POZIV ZA LIKOVNE RADOVE

Uredništvo časopisa Kontrapost – Radovi studenata Odsjeka za povijest umjetnosti raspisuje natječaj za slanje likovnih radova za Kontrapost 13.

Pozivaju se svi studenti akademije, dizajna, arhitekture i ostalih kreativnih studija koji imaju bilo kakve LIKOVNE RADOVE koji se dotiču ovogodišnje teme broja – SMEĆE. Smeće kao doslovna interpretacija, smeće kao izbor materijala, smeće kao estetika ružnoga ili smeće inspirirano popularnom, trash kulturom.

U svakom trenu možete nam poslati ideju rada na e-mail kontrapost.pum@gmail.com ili putem inboxa Facebook stranice.

Budući da je mjesta u časopisu ograničeno, prednost će imati ranije poslani radovi. Postoji mogućnost i da će jedan od radova završiti na naslovnici časopisa.

Rok za slanje koncepta: 20.6.2020.
Krajnji rok slanja gotovih radova: 1.9.2020.

 

 

POZIV ZA RADOVE

Uredništvo časopisa Kontrapost – Radovi studenata Odsjeka za povijest umjetnosti raspisuje natječaj za slanje radova za Kontrapost 13.

Tema ovogodišnjeg broja je Smeće u umjetničkom i kulturno povijesnom diskurzu. Pozivaju se studenti povijesti umjetnosti i srodnih društveno-humanističkih i umjetničkih smjerova na slanje autorskih tekstova koji obrađuju temu Smeće; radilo se o ekološkoj umjetnosti, kiču ili nečem trećem.

Dovoljno je poslati kratak opis teme (koju ćete naknadno razraditi) na e-mail kontrapost.pum@gmail.com ili putem inboxa Facebook stranice.

Rok za slanje kratkih opisa teme: 20.6.2020.
Krajnji rok slanja gotovih radova: 1.9.2020.

 

 

 

POZIV ZA RADOVE – SLOBODNA TEMA

Uredništvo časopisa Kontrapost – Radovi studenata Odsjeka za povijest umjetnosti raspisuje natječaj za slanje radova za Kontrapost 13.

Uz radove koji se odnose na Temu broja – Smeće, Kontrapost pruža mogućnost objavljivanja i radova raznolikih tema.

Pozivaju se studenti da šalju svoje draže seminarske radove, prikaze vlastitih istraživanja, opširnijih analiza pojedinih područja povjesničarsko-umjetničkog djelovanja te prijevode tekstova iz literature obaveznih kolegija koji su vam zaokupili pažnju.

Dovoljno je poslati sadržaj rada na e-mail kontrapost.pum@gmail.com ili putem inboxa Facebook stranice.

Rok za slanje kratkih opisa teme: 20.6.2020.
Krajnji rok slanja gotovih radova: 1.9.2020.